Be sy' da nhw weud?

Beth sydd gan ddisgyblion Glan Morfa i ddweud am ein athrawes Sioned Davies...

What do the pupils of Glan Morfa Primary School have to say about our specialist Sioned Davies...

"Dwi'n mwynhau drama oherwydd mae'r gwersi yn wahanol iawn i bob wers arall. Dwi'n meddwl fod Miss Davies yn gyfeillgar ac yn garedig. Fy hoff beth i am wersi drama yw y gweithgareddau. Dwi'n deall ystyr mynegiant corfforol y tymor yma trwy actio meim a lluniau llonydd. Dwi'n mwynhau sgriptio a defnyddio dychymug. Dwi'n mwynhau seren rhagorol y dydd oherwydd mae'n gwneud i mi deimlon hapus ac mae'n gyffrous oherwydd does dim syniad gyda ni pwy fydd yn ennill".

"I enjoy drama because it's different to all the other lessons. I think Miss Davies is kind and approachable. My favourite thing about drama are the activities. I understand our physical movements this term by learning about miming and still images. I enjoy scripting and using my imagination. I enjoy SuperStar of the day because it makes me feel happy and it's exciting because we have no idea who's going to win".